SUTEIKTAS OLWEUS MOKYKLOS VARDAS

Nuo 2011 m. spalio 4 d. „Saulės“ mokykla pradėjo vykdyti OLWEUS patyčių prevencijos programą. Nuo 2013 m. kovo 23 d. mokykla diegė OLWEUS programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Nuo 2014 m. mokyklai suteiktas OLWEUS mokyklos vardas. Šiais metais ketvirtą kartą siekiant OLWEUS mokyklos vardo, buvo diegiama OLWEUS patyčių prevencijos programa bei du metus įgyvendinama OLWEUS programos Kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). Audito vykusio 2020 m. spalio 29 d. metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų OLWEUS programos standartų ir OLWEUS programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų.

Mokyklai yra suteikta OLWEUS mokyklos vardas 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metams.

Ankstesnis įrašas
Kitas įrašas