Asmens duomenų apsauga

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų apsaugos pareigūnas
Vardas, PavardėTel. Nr.El. paštas
Rita Valiulienė(8 426)  60 060
mob. 8 610 16 237
sekretore@saule.joniskis.lm.lt
Asmens duomenų tvarkymo politika
Privatumo politika
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Priedai
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės