Priėmimas

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. Nr. T – 60 sprendimu „Dėl mokinių priėmimo i Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo”:
Priėmimo tvarka