UKP

UGDYMO KARJERAI PASLAUGOS 


SEKITE NAUJIENAS SVETAINĖJE 
www.mukis.lt 


Ugdymas karjerai mokykloje

Archyvas

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

Ugdymas karjerai – kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas.

Karjeros kompetencijos – nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs bei savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:

  • Dalia Žilevičienė, UKP veiklos koordinatorė
  • Vilma Štarevičienė, karjeros specialistė

Darbo laikas

Pirmadieniais 10.55 – 14.45

Ketvirtadieniais 8.00 – 16.00

Dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti el. dienyne, el. paštu vilmastareviciene@gmail.com arba tel. +37062999590


Mieli moksleiviai, gerbiami tėveliai,


Nuo 2007 metų mokykloje veikia profesinio informavimo kabinetas ( senasis pastatas, antras aukštas 202 kab. ), kuriame sukaupta daug medžiagos apie Įvairias mokymosi įstaigas, apie galimybę apsispręsti, dėl tolimesnio mokymosi galimybių. Laisva prieiga prie interneto. Nuo šių mokslo metų jau ministro patvirtintas privalomas profesinis švietimas mokyklose. Mokiniams paruošta nemažai įvairių testų apklausų, įsivertinimų, pateikiami naudingi informatyvūs internetinių puslapių adresai.. Labai laukiame ir tėvelių, pasidomėti kur toliau galėtų mokytis ar studijuoti jų vaikai. Apie PIT veiklą galima pasižiūrėti ir mūsų mokyklos internetiniame puslapyje skyrelyje PIT. Nelaukite 10 klasės, Rinktis, domėtis savo būsima tolimesne mokymosi karjera pradėkime jau nuo 4-os klasės.Profesinio informavimo taško konsultantė Dalia Žilevičienė


UKP paslaugos
Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai
UKP planas 2022.
Veiklos plano priedas
Mokymosi stilių suvestinė 2020/2021 m. m.
Stiliaus nustatymo klausimynas
Mokinių profesinio veiklinimo metodika
Tolimesnė dešimtokų veikla.
Ateities profesijos
Gairės karjeros plano kūrimui
Rekomendacijos karjeros plano kūrimui
Užduočių knygutė „Kuo užaugę būsim“
Profesinio informavimo formos
UKP koordinatoriaus funkcijos
Mokinių rašiniai apie profesijas
Bendradarbiavimas su tėvais organizuojant karjeros ugdymą
UKP koordinatoriaus veikla.
Kontaktai
Archyvas