Mokytojai

2022-2023 M.M. PEDAGOGAI

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigybėKab. NrKvalifikacinė kategorijaVad. Klasei
1.ALDONA
LAUCIENĖ
Direktorė216, 217Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
2.VIDA 
AUGIENĖ`
Rusų kalbos mokytoja404Rusų kalbos vyresnysis mokytojas
3.KĘSTUTIS 
AUGYS
Fizinio ugdymo mokytojas,
žmogaus saugos mokytojas
Sporto
salė
Fizinio ugdymo mokytojas, žmogaus saugos mokytojas
4. DAIVA BALSYTĖPradinio ugdymo mokytoja302Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas4C
5.DALIA  BALTRAMAITIENĖBendrabučio auklėtojaBendrabutisAuklėtojas
6.NERINGA
BULIENĖ
Geografijos, ekonomikos ir verslumo
mokytoja
112Geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytojas metodininkas
7.ELENA ČOJSpecialioji pedagogė224Specialusis pedagogas metodininkas
8.ILONA  ČEILUTKIENĖTechnologijų mokytoja106Technologijų mokytojas metodininkas7C
9.RIMA ČESNAUSKIENĖIstorijos/
pilietiškumo pagrindų mokytoja
209Istorijos vyresnysis mokytojas6B
10. JOLITA  ČIUTIENĖLogopedė122ALogopedas metodininkas
11. SALOMĖJA  DOVIDAITIENĖPradinio ugdymo mokytoja, 110Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas2A
12. LIGITA  DUNDAITĖPradinio ugdymo mokytoja,121Pradinio ugdymo mokytojas metodininkasSoc. įgūdžių ugd. kl. 
13. VIDMANTAS  FILATOVASNeformaliojo vaikų švietimo mokytojasFizinio ugdymo vyresnysis mokytojas
14. AUŠRA FILATOVIENĖChemijos, gamtos ir žmogaus mokytoja316Chemijos vyresnysis mokytojas, biologijos vyresnysis mokytojas
15. AISTĖ  FIURSTLogopedė211Logopedas ekspertas
16. ASTA  GALINIENĖAnglų kalbos mokytoja402Anglų kalbos vyresnysis mokytojas8C
17. SIGITA  GECEVIČIENĖPsichologė225Psichologas
18. ANTANAS  GECEVIČIUSLavinamosios klasės mokytojas                116Specialiosios klasės mokytojas metodininkasLAV. A
19. IRENA GERIKAITĖGamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja316Biologijos mokytojas metodininkas
20. JOLANTA GUŽEVIČIŪTĖPradinio ugdymo mokytoja304Pradinio ugdymo vyr. mokytojas1C
21. SAULIUS  KAMINSKASTechnologijų mokytojas,114Technologijų mokytojas metodininkas
22.GRAŽINA KARDUŠIENĖFizikos mokytoja113Vyr. fizikos mokytoja
23. RYTIS  KERŠYSNeformaliojo vaikų švietimo mokytojasImtynių salėGraikų-romėnų imtynių treneris metodininkas
 24JURGITA  KUBLICKIENĖMatematikos, informacinių technologijų mokytoja213Matematikos mokytojas metodininkas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas
25. VILMA  KUMPIKEVIČIŪTĖLietuvių kalbos ir literatūros, etikos mokytoja309Lietuvių kalbos mokytojas motodininkas, etikos vyresnysis mokytojas
26. VIRGILIJA  KUPINIENĖPradinio ugdymo mokytoja108Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas3B
27. LINA  KUZMINSKIENĖLavinamosios klasės mokytoja120Specialusis pedagogas metodininkasLAV. B
28.NIJOLĖ LINGEVIČIENĖPradinio ugdymo mokytoja305Pradinio ugdymo vyr. mokytojas
29. DAIVA  LUKIENĖIstorijos/pilietiškumo pagrindų, etikos mokytoja210Istorijos mokytojas metodininkas, etikos mokytojas9A
30. VIDUTĖ  MANIKIENĖPradinio ugdymo mokytoja109Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas3A
31. VAIDA  MAŽEIKIENĖAnglų kalbos mokytoja403Anglų kalbos vyresnysis mokytojas6A
32. JŪRATĖ  MAŽUNAVIČIENĖTechnologijų mokytoja101Technologijų mokytojas metodininkas7B
33. RITA  MIKULĖNIENĖMatematikos mokytoja315Matematikos vyresnysis mokytojas5B
34. DANUTĖ NAVICKIENĖTikybos mokytoja208Tikybos vyresnysis mokytojas10B
35. ANGELĖ  NORKEVIČIENĖLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja314Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas8A
36. RASA  NORKEVIČIENĖLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja310Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas
37.DANUTĖ NORVAIŠIENĖPradinio ugdymo mokytoja206Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas2C
38. DALIA  PALUBINSKIENĖPradinio ugdymo mokytoja303Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas1B
39. DALIA  POVILAUSKIENĖFizinio ugdymo mokytojaSporto salėFizinio ugdymo vyresnioji mokytoja5A
40. NIJOLĖ  RADIONOVARusų kalbos mokytoja408Rusų kalbos mokytojas metodininkas
41LORETA RAMONIENĖMuzikos mokytoja306Muzikos mokytoja
42. VIKTORIJA  RIMDŽIŪTĖŠokio mokytojaAktų salėŠokio mokytojas
43. DAIVA  ROCIENĖMatematikos mokytoja226Matematikos mokytojas metodininkas10A
44. GIEDRĖ  SATKAUSKYTĖInformacinių technologijų mokytoja111Informacinių technologijų mokytojas metodininkas9A
45. DALIA  STRAKŠIENĖMatematikos mokytoja212Matematikos vyresnysis mokytojas6C
 46.ROMA ŠERKŠNIENĖPradinio ugdymo mokytoja307Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas1A
47. ODETA  ŠILINSKIENĖPradinio ugdymo mokytoja107Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas4B
48.SANDRA ŠLIUPIENĖLavinamosios klasės mokytoja124Specialusis pedagogas Lav. C
49. RIMA  TAMOŠIŪNIENĖBiologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja312Biologijos mokytojas metodininkas
50. RAMUNĖ TAUNIENĖAnglų kalbos mokytoja405Anglų kalbos mokytojas metodininkas
51. RASA VAITKIENĖSocialinė pedagogė214Socialinis pedagogas metodininkas
52. ASTA  VALIENĖAnglų kalbos mokytoja410Anglų kalbos mokytojas metodininkas8B
53. LINA  VALIUKIENĖDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja221pradinio ugdymo mokytojas metodininkas
54. VIJOLĖ  KOROLKOVAPradinio ugdymo mokytoja203Pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas4A
55. LORETA  VIEČIENĖAnglų kalbos mokytoja, tiflopedagogė409Anglų kalbos vyresnysis mokytojas7A
56. SILVIJA  VILIMIENĖLogopedė316AVyresnysis logopedas
57. RASA  VILKONĖDailės mokytoja317Dailės mokytojas metodininkas
58. VIRGINIJA VITKIENĖTikybos mokytoja311Tikybos mokytojas metodininkas
59. NIJOLĖ  ŽARŽECKIENĖBendrabučio auklėtojaBendra -butisVyresnysis auklėtojas
60.ROKSANA ŽEMECKAITĖMuzikos mokytoja306Muzikos mokytoja5C
61. DALIA  ŽILEVIČIENĖPradinio ugdymo mokytoja205Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas2B