Mokytojai

2021-2022 M.M. PEDAGOGAI

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigybėKab. NrKvalifikacinė kategorijaVad. Klasei
1.ALDONA
LAUCIENĖ
Laikinai einanti direktoriaus pareigas216, 217Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
2.VIDA 
AUGIENĖ`
Rusų kalbos mokytoja404Rusų kalbos vyresnysis mokytojas
3.KĘSTUTIS 
AUGYS
Kūno kultūros mokytojas,
žmogaus saugos mokytojas
Sporto
salė
Kūno kultūros vyresnysis mokytojas, žmogaus saugos mokytojas
4. DAIVA BALSYTĖPradinio ugdymo mokytoja302Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas3C
5.DALIA  BALTRAMAITIENĖBendrabučio auklėtojaBendrabutisAuklėtojas
6.NERINGA
BULIENĖ
Geografijos, ekonomikos ir verslumo
mokytoja
112Geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytojas metodininkas
7.ZITA 
BULIENĖ
Specialioji pedagogė224Specialusis pedagogas metodininkas
8.ILONA  ČEILUTKIENĖTechnologijų mokytoja106Technologijų mokytojas metodininkas6C
9.RIMA ČESNAUSKIENĖIstorijos/
pilietiškumo pagrindų mokytoja
209Istorijos vyresnysis mokytojas5B
10. JOLITA  ČIUTIENĖLogopedė122ALogopedas metodininkas
11. SALOMĖJA  DOVIDAITIENĖPradinio ugdymo mokytoja, 110Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas1A
12. LIGITA  DUNDAITĖPradinio ugdymo mokytoja,121Pradinio ugdymo mokytojas metodininkasSoc. įgūdžių ugd. kl. 
13. VIDMANTAS  FILATOVASNeformaliojo vaikų švietimo mokytojasKūno kultūros vyresnysis mokytojas
14. AUŠRA FILATOVIENĖChemijos, gamtos ir žmogaus mokytoja316Chemijos vyresnysis mokytojas, biologijos vyresnysis mokytojas
15. AISTĖ  FIURSTLogopedė211Logopedas ekspertas
16. ASTA  GALINIENĖAnglų kalbos mokytoja402Anglų kalbos vyresnysis mokytojas7C
17. SIGITA  GECEVIČIENĖPsichologėDUC 1 kab.Psichologas
18. ANTANAS  GECEVIČIUSLavinamosios klasės mokytojas                116Specialiosios klasės mokytojas metodininkasLAV. A
19. IRENA GERIKAITĖGamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja316Biologijos mokytojas metodininkas
20. ALMA  GRONSKIENĖLavinamosios klasės mokytoja, surdopedagogė124Specialusis pedagogas metodininkas, surdopedagogas metodininkasLAV. C
21. JOLANTA GUŽEVIČIŪTĖPradinio ugdymo mokytoja304Pradinio ugdymo vyr. mokytojas4C
22. SAULIUS  KAMINSKASTechnologijų mokytojas,114Technologijų mokytojas metodininkas
23. RYTIS  KERŠYSNeformaliojo vaikų švietimo mokytojasImtynių salėGraikų-romėnų imtynių treneris metodininkas
24. JURGITA  KUBLICKIENĖMatematikos, informacinių technologijų mokytoja213Matematikos mokytojas metodininkas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas8A
25. VILMA  KUMPIKEVIČIŪTĖLietuvių kalbos ir literatūros, etikos mokytoja309Lietuvių kalbos mokytojas motodininkas, etikos vyresnysis mokytojas
26. VIRGILIJA  KUPINIENĖPradinio ugdymo mokytoja108Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas2B
27. LINA  KUZMINSKIENĖLavinamosios klasės mokytoja120Specialusis pedagogas metodininkasLAV. B
28NIJOLĖ LINGEVIČIENĖPradinio ugdymo mokytoja305Pradinio ugdymo vyr. mokytojas
29. DAIVA  LUKIENĖIstorijos/pilietiškumo pagrindų, etikos mokytoja210Istorijos mokytojas metodininkas, etikos mokytojas8B
30. VIDUTĖ  MANIKIENĖPradinio ugdymo mokytoja109Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas2A
31. VAIDA  MAŽEIKIENĖAnglų kalbos mokytoja403Anglų kalbos vyresnysis mokytojas5A
32. JŪRATĖ  MAŽUNAVIČIENĖTechnologijų mokytoja101Technologijų mokytojas metodininkas6B
33. RITA  MIKULĖNIENĖMatematikos mokytoja225Matematikos vyresnysis mokytojas10A
34. DANUTĖ NAVICKIENĖTikybos mokytoja208Tikybos vyresnysis mokytojas
35. ANGELĖ  NORKEVIČIENĖLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja314Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas7A
36. RASA  NORKEVIČIENĖLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja310Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas
37.DANUTĖ NORVAIŠIENĖPradinio ugdymo mokytoja206Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas1C
38. DALIA  PALUBINSKIENĖPradinio ugdymo mokytoja303Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas4B
39. DALIA  POVILAUSKIENĖKūno kultūros mokytojaSporto salėKūno kultūros vyresnioji mokytoja
40. NIJOLĖ  RADIONOVARusų kalbos mokytoja408Rusų kalbos mokytojas metodininkas
41. VIKTORIJA  RIMDŽIŪTĖŠokio mokytojaAktų salėŠokio mokytojas
42. DAIVA  ROCIENĖMatematikos mokytoja315Matematikos mokytojas metodininkas9A
43. GIEDRĖ  SATKAUSKYTĖInformacinių technologijų mokytoja111Informacinių technologijų mokytojas metodininkas8J
44. BIRUTĖ  SPIRGIENĖFizikos mokytoja113Fizikos mokytojas metodininkas
45. DALIA  STRAKŠIENĖMatematikos mokytoja212Matematikos vyresnysis mokytojas
46. ROMA ŠERKŠNIENĖPradinio ugdymo mokytoja307Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas4A
47. ODETA  ŠILINSKIENĖPradinio ugdymo mokytoja107Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas3B
48. ALDONA  VASILIAUSKIENĖMuzikos mokytojaMuzikos vyresnysis mokytojas
49.ARIJUS IVAŠKEVIČIUSMuzikos mokytojas306Muzikos mokytojas
50. RIMA  TAMOŠIŪNIENĖBiologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja312Biologijos mokytojas metodininkas
51. RAMUNĖ TAUNIENĖAnglų kalbos mokytoja405Anglų kalbos mokytojas metodininkas9B
52. RASA VAITKIENĖSocialinė pedagogė214Socialinis pedagogas metodininkas
53. ASTA  VALIENĖAnglų kalbos mokytoja410Anglų kalbos mokytojas metodininkas7B
54. LINA  VALIUKIENĖDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja221pradinio ugdymo mokytojas metodininkas
55. VIJOLĖ  KOROLKOVAPradinio ugdymo mokytoja203Pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas3A
56. LORETA  VIEČIENĖAnglų kalbos mokytoja, tiflopedagogė409Anglų kalbos vyresnysis mokytojas6A
57. SILVIJA  VILIMIENĖLogopedė316AVyresnysis logopedas
58. RASA  VILKONĖDailės mokytoja317Dailės mokytojas metodininkas
59. VIRGINIJA VITKIENĖTikybos mokytoja201Tikybos mokytojas metodininkas
60. NIJOLĖ  ŽARŽECKIENĖBendrabučio auklėtojaBendra -butisVyresnysis auklėtojas
61. DALIA  ŽILEVIČIENĖPradinio ugdymo mokytoja205Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas1B