Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – Švietimas.

Mokyklos Švietimo veiklos rūšys pagal Ekonomines veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

pagrindinė Švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

kitos Švietimo veiklos rūšys:

 ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10;

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

sportinis ir rekreacinis Švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis Švietimas, kodas 85.52;

kitas niekur nepriskirtas Švietimas, kodas 85.59; 

Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 Kitos ne Švietimo veiklos rūšys:

nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88;

vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 5 6.29 ;

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.33;

bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

muziejų veikla, kodas 91.02;

 scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;

kitų pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19; maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla, kodas 56;

 automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma, kodas 77.11

 socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu.