Administracija


Direktorė
Aldona Laucienė
Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
tel. (8 426) 60 060 
Mob. 8 699 74 125
El. paštas  direktorius@saule.joniskis.lm.lt 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Rocienė 
Matematikos mokytojas metodininkas
Tel. (8 426) 60 061 
El. p. ugdymas@saule.joniskis.lm.lt 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Valiukienė 
Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas
Tel. (8 426) 60 061 
El. p.  pagrindinis@saule.joniskis.lm.lt 
Vyriausioji socialinė darbuotoja
Alfrida Kubeckienė
Tel. 8 615 27 761
El. p. alfridaster@gmail.com
Ūkvedys
Algimantas Žakaitis
Tel. 8 686 45 377
El. p. pavaduotojassaule@gmail.com
Plikiškių skyrius – daugiafunkcis centras
Atsakinga už skyriaus veiklą
Aušra Kriščiūnienė
Tel.: 8 603 02 204
El. p.: plikmok1936@gmail.com