Sveikatą stiprinanti mokykla

„Kiekvienas vaikas ir jaunuolis Europoje turi teisę ir privalo turėti galimybę mokytis sveikatą stiprinančioje mokykloje“
(Iš 1-osios Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo konferencijos „Sveikatą stiprinanti mokykla – investicija į mokymą, sveikatą ir demokratiją“ rezoliucijos. 1997 m. Graikija)

  „Sveikatos stiprinimas mokykloje gerina jaunų žmonių gebėjimus imtis veiksmų ir generuoti pokyčius. Ši veikla suteikia galimybes sukurti aplinką, kurioje galima įprasminti savo siekius ir laimėjimus. Suteikimas jauniems žmonėms galimybių, susijusių su jų svajonėmis ir planais, įgalina juos pačius tvarkyti savo gyvenimą ir gyvenimo sąlygas“ (PSO, 1997)
(Iš 2-osios Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijos „Švietimas ir sveikatos stiprinimas mokyklose. Švietimo ir sveikatos sektorių bendradarbiavimas“, Egmond’o darbotvarkė, 2002 m. rugsėjo 25–27 d.)

 „Sveikatą stiprinanti mokykla yra tokia mokykla, kurioje įgyvendinamas tam tikrą struktūrą ir sistemą turintis visų mokinių ir mokytojų bei kito personalo sveikatos, gerovės ir socialinio kapitalo plėtojimo planas. Sveikatą stiprinančios mokyklos pateikia įrodymus apie mokyklų bendruomenių sveikatos ir gerovės pagerėjimą“
(Iš 3-iosios Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijos „Geresnė mokykla – sveikesnė mokykla“ Vilniaus rezoliucijos. 2009 m. Vilnius

Pažymėjimas

Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė

Sveikatos stiprinimo programa 2019 – 2023 m.

Veikla