Dalyvavimas projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“

1–4 kl. skirta 3190,77 euro priemonėms įsigyti iš Europos regioninės plėtros fondo.

5–8 kl. skirta 11146,52 euro priemonėms įsigyti iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pradinių klasių mokiniams įrengta atskira patalpa „bandymų ir eksperimentų centras“ (iš savivaldybės ir paramos lėšų), kuriame sukauptos visos priemonės, ten vyksta užsiėmimai, edukacijos. 2019 m. vasario mėn. įvyko centro atidarymas, jo metu nauja erdvė pristatyta mokyklos bendruomenei, žiniasklaidai.

Vyresniųjų klasių mokiniams priemonės naudojamos gamtos mokslų pamokose ir yra išdalintos šių dalykų kabinetuose.

Mokykla iš Nacionalinės švietimo agentūros, įgyvendinant projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, gavo 88 planšetes ir 2 nešiojamus kompiuterius.  Jie skiriami socialiai jautrių šeimų vaikams bei šeimoms, kuriose auga 2–3 ir daugiau vaikų. Mokykla nuolat palaiko ryšį su mokinių tėvais/globėjais ir pagal poreikį papildomai aprūpina mokinius IT priemonėmis.