Projektai

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CVPA-K-429-01-0001 „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro paslaugų plėtra“
„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3 veikla ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“
Patyčių ir smurto mokykloje prevencijos programa Olweus
Innovate Your Dreams 2019 – Įgyvendink savo svajones
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras „THE DUKE OF EDINBURGH`S INTERNATIONAL AWARD“
Sveikatą stiprinanti mokykla
Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 project No LLI-506 “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education” (Safe school)
Projektas ,,Sveikatiada”
„Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerystės (KA229) projektas „Technology – Addiction and Internet Dependency Syndrome T-AIDS“
„Wise Online Web Surfers“ „Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo Mokyklų mainų partnerystės (KA229) projektas
Europos regioninės plėtros fondo projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“
Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013 Project LLIV-322 MY SOCIAL RESPONSIBILITY – My Response
Europos regioninės plėtros fondo projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“