V. Briedienė
Ikimokyklinė grupė
Priešmokyklinė grupė
Klasė
1 Bagdonavičiūtė Saranta ikimok.
2 Kubeckaitė Augustė ikimok.
3 Radvila Danielius priešmok. 
4 Ramonas Matas ikimok.
5 Soskovaitė Vitalija priešmok. 
6 Kavaliauskaitė Onutė ikimok.
7 Skėrytė Vakarė ikimok.
8 Turskytė Lėja ikimok.
9 Vaičiūtė Patricija                                             ikimok.
Klasės nuotrauka